Ponuda stanova

Pogledajte tipove stanova koje imamo u ponudi

Od prvog do trećeg sprata su stanovi različite strukture na jednoj etaži koja se kroz ove tri etaže provlači kao tipska. Četvrti sprat su stanovi različite strukture u odnosu na tipsku etažu. Projektovano je ukupno 47 stana. Sve etaže su po vertikali povezane jedinstvenom vertikalnom komunikacijom, od drugog nivoa podruma do četvrte etaže, sa putničkim liftom i stepeništem.

Jednosobni

Dvosobni

Trosobni

Četvorosobni

Petosobni

Jednosobni stanovi

LAMELASPRATSOBNOSTPOVRŠINAKomercijalna skica
AI,II,IIIJednosoban32,25 m²PDF

Dvosobni stanovi

LAMELASPRATSOBNOSTPOVRŠINAKomercijalna skica
BI,II,IIIJednoiposoban 41,82 m²PDF
BI,II,IIIJednoiposoban 41,93 m²PDF
BI,II,IIIJednoiposoban 41,95 m²PDF
BIVJednoiposoban41,92 m²PDF

Trosobni stanovi

LAMELASPRATSOBNOSTPOVRŠINAKomercijalna skica
BI,II,IIIDvoiposoban 67,17 m²PDF
AI,II,IIIDvoiposoban61,57 m²PDF
BI,II,IIIDvoiposoban66,54 m²PDF
AI,II,IIITrosoban62,19 m²PDF
AI,II,IIITrosoban71,56 m²PDF
BI,II,IIITrosoban71,13 m²PDF

Četvorosobni stanovi

LAMELASPRATSOBNOSTPOVRŠINAKomercijalna skica
BI,II,IIIČetvorosoban 87,74 m²PDF
BI,II,IIIČetvorosoban94,16 m²PDF
AI,II,IIIČetvorosoban92,63 m²PDF
AIVČetvorosoban113,41 m²PDF
AIVČetvorosoban100,09 m²PDF
AIVČetvorosoban112,39 m²PDF
BIVČetvorosoban117,32 m²PDF
BIVČetvorosoban110,71 m²PDF

Petosobni stanovi

LAMELASPRATSOBNOSTPOVRŠINAKomercijalna skica
BIVPetosoban123,30 m²PDF
BIVPetosoban129,20 m²PDF

LAMELASPRATSOBNOSTPOVRŠINAKomercijalna skica
AI,II,IIIJednosoban32,25 m²PDF
BI,II,IIIJednoiposoban 41,82 m²PDF
BI,II,IIIJednoiposoban 41,93 m²PDF
BI,II,IIIJednoiposoban 41,95 m²PDF
BIVJednoiposoban41,92 m²PDF
BI,II,IIIDvoiposoban 67,17 m²PDF
AI,II,IIIDvoiposoban61,57 m²PDF
BI,II,IIIDvoiposoban66,54 m²PDF
AI,II,IIITrosoban62,19 m²PDF
AI,II,IIITrosoban71,56 m²PDF
BI,II,IIITrosoban71,13 m²PDF
BI,II,IIIČetvorosoban 87,74 m²PDF
BI,II,IIIČetvorosoban94,16 m²PDF
AI,II,IIIČetvorosoban92,63 m²PDF
AIVČetvorosoban113,41 m²PDF
AIVČetvorosoban100,09 m²PDF
AIVČetvorosoban112,39 m²PDF
BIVČetvorosoban117,32 m²PDF
BIVČetvorosoban110,71 m²PDF
BIVPetosoban123,30 m²PDF
BIVPetosoban129,20 m²PDF

Pogledajte specifikaciju opreme u stanovima i penthausima

Opis i lokacija

Stambeno – poslovna zgrada spratnosti 2Po+P+M+4 u ulici Partizanska br. 62, na parceli 3341 KO Novi Sad I. Parcela je površine 1324 m 2 i na njoj je planirana izgradnja stambeno – poslovne zgrade sa podrumskim garažama na dve podrumske etaže. Predviđena spratnost objekata je 2Po+P+M+4. Objekat je u obliku latiničnog slova L i nalazi se na uglu ulica Partizanske i ulice Sentandrejski put. Pešački pristup objektu je u lameli B formiran direktno iz ulice Partizanska, a za lamelu A iz pristupne ulice.