Parking mesta

58 PARKING MESTA

Kolski pristup unutrašnjosti parcele takođe je formiran iz pristupne ulice.
Podzemne garaže po kvadraturi spadaju u red srednjih garaža te je komunikacija sa niveletom ostvarena preko autoliftova, za svaku garažu po jedan autolift. Pristup podrumskoj etaži garaže je preko autoliftova, za svaku garažu zasebno.
Kapacitet svake garaže je 29 parking mesta. Broj garažnih mesta ukupno je 58, a u dvorištu objekta projektovano je još 13PM.

Podrumska etaža 1

Podrumska etaža 2