Poslovni prostori za iznajmljivanje

6 LOKALA

U prizemlju obe lamele projektovani su poslovni prostori. U lameli A jedan, a u lameli B dva poslovna prostora. U objektu, u prizemlju su predviđeni poslovni prostori – lokali. Lokali su veće kvadrature i svaki lokal ima više ulaza/izlaza. Mezanin takodje sadrži poslovni prostor kao prizemlje (u lameli A jedan, u lameli B dva poslovna prostora).

PRIZEMLJE

1 > 235m² – PDF

2 > 225m² – PDF

3> 278m² – PDF

MEZANIN

1 > 279m² – PDF

2 > 248m² – PDF

3> 275m² – PDF

Magacin 1 – 2500 m2

Izdat

Magacin 2 – 1500 m2

Izdat

Magacin 3 – 1330 m2

Izdat